<noframes id="rffjd"><pre id="rffjd"><p id="rffjd"></p></pre>

<pre id="rffjd"><pre id="rffjd"></pre></pre>

<pre id="rffjd"></pre>
<pre id="rffjd"><p id="rffjd"></p></pre>

<pre id="rffjd"></pre>
<noframes id="rffjd"><p id="rffjd"></p>
<p id="rffjd"></p><listing id="rffjd"><pre id="rffjd"></pre></listing>

<p id="rffjd"></p><p id="rffjd"></p>

<p id="rffjd"></p>
我要購買
我要開戶
移動理財
  • 移動終端

    APP
  • 掃一掃

    服務號
  • 官方微信

    訂閱號
新客戶,注冊/開戶
老客戶,登錄

免費注冊 So Easy!

需要幫助 請致電 400 628 0606

交易演示 開戶流程

九泰天富A


混合型
最新凈值:1.0910
今年以來:0.65%
天元量化投資部 黃皓 李響
立即購買

九泰銳富A


混合型
最新凈值:1.7110
今年以來:0.82%
致遠權益投資部 劉開運 劉心任
立即購買

九泰聚鑫A


混合型
最新凈值:1.1017
今年以來:-0.99%
袁多武
立即購買
基金名稱/代碼 單位凈值累計凈值日漲跌幅今年以來成立以來 最低費率狀態購買
九泰久睿
009874
0.9354
2022-01-17
0.9354 +0.97% -4.70% -6.46% 1.5% 正常開放
九泰久信
009043
1.3320
2022-01-17
1.3320 +0.14% -4.95% +33.20% 1.5% 正常開放
九泰天辰
008230
1.4467
2021-12-07
1.4467 -0.65% +12.01% +44.67% 1.5% 基金終止
九泰久遠A
009039
1.1490
2021-11-02
1.1490 -2.17% -3.74% +14.90% 1.5% 基金終止
九泰久遠C
009040
1.1351
2021-11-02
1.1351 -2.15% -4.37% +13.51% 0.0% 基金終止
九泰久元A
011025
1.0733
2022-01-17
1.0733 +0.48% -2.48% +7.33% 1.5% 正常開放
九泰久元C
011026
1.0669
2022-01-17
1.0669 +0.48% -2.49% +6.69% 0 正常開放
九泰久福A
010120
0.9400
2022-01-17
0.9400 +0.15% -4.89% -6.00% 1.2% 正常開放
九泰久福C
010121
0.9353
2022-01-17
0.9353 +0.14% -4.91% -6.47% 0 正常開放
九泰久安量化A
010957
0.9124
2022-01-17
0.9124 +0.22% -0.75% -8.76% 1.5% 正常開放
九泰久安量化C
010961
0.9054
2022-01-17
0.9054 +0.22% -0.77% -9.46% 0 正常開放
九泰天興量化智選A
011107
0.9309
2022-01-17
0.9309 +0.89% -2.82% -6.91% 1.5% 正常開放
九泰天興量化智選C
011108
0.9305
2022-01-17
0.9305 +0.89% -2.83% -6.95% 0 正常開放
九泰盈泰量化A
011224
0.8970
2022-01-17
0.8970 +0.79% -3.51% -10.30% 1.5% 正常開放
九泰盈泰量化C
011225
0.8947
2022-01-17
0.8947 +0.78% -3.53% -10.53% 0 正常開放
九泰天利量化A
011589
0.9748
2022-01-17
0.9748 +2.03% -2.85% -2.52% 1.2% 正常開放
九泰天利量化C
011590
0.9736
2022-01-17
0.9736 +2.03% -2.86% -2.64% 0 正常開放
基金名稱/代碼 單位凈值累計凈值日漲跌幅今年以來成立以來 最低費率狀態購買
九泰久盛A
001897
1.5390
2022-01-17
1.7200 +0.39% -5.29% +81.45% 1.5%0.6% 正常開放
九泰久盛C
004510
1.4940
2022-01-17
1.6750 +0.40% -5.32% +69.37% 0.0% 正常開放
九泰盈華A
168106
1.5861
2021-10-20
1.5861 -0.03% +11.85% +58.61% 1.5%0.6% 基金終止
九泰盈華C
168107
1.5459
2021-10-20
1.5459 -0.03% +11.32% +54.59% 0.0% 基金終止
九泰天奕A
008077
1.1782
2022-01-17
1.1782 -1.23% +2.94% +17.82% 1.5% 正常開放
九泰天奕C
008137
1.1672
2022-01-17
1.1672 -1.24% +2.92% +16.72% 0.0% 正常開放
九泰量化新興產業
011500
0.9667
2022-01-17
0.9667 +0.95% -4.56% -3.33% 1.5% 正常開放
基金名稱/代碼 單位凈值累計凈值日漲跌幅今年以來成立以來 最低費率狀態購買
九泰銳豐A
168104
1.5733
2022-01-17
2.0330 +0.82% -6.61% +102.77% 1.5%0.6% 正常開放
九泰銳豐C
168111
1.5733
2022-01-17
1.5733 +0.82% -6.61% +41.00% 0.0% 正常開放
九泰銳誠A
168108
1.5109
2021-07-13
1.5683 +0.01% -4.29% +59.36% 1.5%0.6% 基金終止
九泰銳誠C
168112
1.5101
2021-07-13
1.5101 +0.01% -1.05% -1.05% 0 基金終止
九泰天富A
001305
1.0910
2022-01-17
1.0910 +1.21% +0.65% +9.10% 1.5%0.6% 正常開放
九泰天富C
009912
1.0870
2022-01-17
1.0870 +1.21% +0.56% +16.88% 0 正常開放
九泰久益A
001782
2.5600
2022-01-17
2.6940 +1.19% +1.19% +189.37% 1.5%0.6% 正常開放
九泰久益C
001844
2.4470
2022-01-17
2.5810 +1.20% +1.16% +176.66% 0.0% 正常開放
九泰久興
001839
1.5700
2022-01-17
1.7730 +0.83% -4.15% +87.92% 1.5% 正常開放
九泰天寶A
000892
1.4530
2022-01-17
1.5900 +2.54% +0.21% +61.55% 1.5%0.6% 正常開放
九泰天寶C
002028
1.4480
2022-01-17
1.5840 +2.55% +0.14% +54.51% 0.0% 正常開放
九泰久穩A
002453
1.0810
2022-01-17
1.0810 +1.50% -4.59% +8.10% 1.5%0.6% 正常開放
九泰久穩C
002454
1.0320
2022-01-17
1.0320 +1.57% -4.53% +3.20% 0.0% 正常開放
九泰銳智
168101
2.0660
2022-01-17
2.5590 +1.13% -4.17% +186.02% 1.5% 正常開放
九泰銳富A
168102
1.7110
2022-01-17
2.0450 +0.94% +0.82% +118.91% 1.5%0.6% 正常開放
九泰銳富C
013600
1.7120
2022-01-17
1.7120 +0.94% +0.82% +3.57% 0 正常開放
九泰銳益
168103
1.9360
2022-01-17
1.9360 +0.62% -6.97% +93.60% 1.5% 正常開放
九泰泰富(LOF)
168105
2.2929
2022-01-17
2.2929 +0.66% -1.79% +129.29% 1.5% 正常開放
九泰久利
001680
0.8460
2018-12-04
0.8470 +1.20% -8.54% -15.28% 1.5% 基金終止
九泰鴻祥
002384
1.3360
2022-01-17
1.3360 +0.23% -1.91% +33.60% 0.6% 正常開放
九泰科盈A
008110
1.2685
2022-01-17
1.2685 +0.20% -1.46% +26.85% 1.5% 正常開放
九泰科盈C
008136
1.2637
2022-01-17
1.2637 +0.19% -1.47% +26.37% 0.0% 正常開放
九泰科鑫A
008342
1.1818
2022-01-17
1.1818 +1.19% -1.93% +18.18% 1.5% 正常開放
九泰科鑫C
008343
1.1781
2022-01-17
1.1781 +1.19% -1.93% +17.81% 0.0% 正常開放
九泰科新A
008441
1.3324
2021-11-25
1.3324 -0.14% +21.44% +33.24% 1.5% 基金終止
九泰科新C
008442
1.3387
2021-11-25
1.3387 -0.15% +21.49% +33.87% 0.0% 基金終止
九泰動態A
008443
1.2114
2022-01-17
1.2114 -0.02% -1.46% +21.14% 1.5% 正常開放
九泰動態C
008444
1.2077
2022-01-17
1.2077 -0.02% -1.48% +20.77% 0.0% 正常開放
九泰行業A
008437
1.1409
2022-01-17
1.1409 +0.75% -1.96% +14.09% 1.5% 正常開放
九泰行業C
008438
1.1389
2022-01-17
1.1389 +0.75% -1.97% +13.89% 0.0% 正常開放
九泰聚鑫A
008757
1.1017
2022-01-17
1.1977 +0.48% -0.99% +19.70% 1.5% 正常開放
九泰聚鑫C
008758
1.0980
2022-01-17
1.1940 +0.49% -1.00% +19.32% 0 正常開放
九泰銳和
009531
1.0766
2022-01-14
1.1346 -0.42% -4.26% +13.25% 1.2% 暫停交易
九泰銳升
010764
1.0322
2022-01-14
1.0322 +0.10% -5.00% +3.22% 1.2% 暫停交易
九泰久慧A
011548
1.0111
2022-01-17
1.0111 +0.56% -1.32% +1.11% 1.2% 正常開放
九泰久慧C
011549
1.0103
2022-01-17
1.0103 +0.56% -1.32% +1.03% 0 正常開放
基金名稱/代碼 單位凈值累計凈值日漲跌幅今年以來成立以來 最低費率狀態購買
九泰久嘉A
008580
1.1757
2022-01-17
1.1757 -0.09% -0.29% +17.57% 0.80% 暫停申購
九泰久嘉C
008581
1.1690
2022-01-17
1.1690 -0.09% -0.29% +16.90% 0.0% 暫停申購
九泰久鑫A
002840
0.9310
2019-03-22
0.9890 +0.22% -0.64% -1.59% 0.8%0.6% 基金終止
九泰久鑫C
002841
0.9220
2019-03-22
0.9800 +0.22% -0.65% -2.51% 0.0% 基金終止
基金名稱/代碼 每萬份收益七日年化收益率 最低費率狀態購買
九泰日添金A
001842
0.4098
2022-01-17
1.5520% 0.0% 正常開放
九泰日添金B
001843
0.4763
2022-01-17
1.7980% 0.0% 正常開放
投研視點更多
九泰周度策略:把握震蕩市中的結構性機會,個股選擇重于風格選擇

過去一周,滬深300指數上漲0.84%,創業板上漲0.28%。風格上,價值風格跑贏成長風格。行業上,建筑、...

科技創新更多
九泰科創板周報第八十七期:科創板公司2021年前三季度經營業績概況

上周(2021/11/01-2021/11/05), 科創板 50 指數上漲 0.44%至 1,396.7...

公司動態更多
廣東廣播電臺專訪九泰基金黃振威——精選層基本面初步呈現“專精特新”特征

習近平總書記在 2021 年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上的致辭中宣布,將繼 續支持中小企業創新...

最新公告更多
一级A片特爽高潮视频 中文字幕av无码不卡 12萝自慰喷水亚洲网站 国产国产成年年人免费看片 奇米影视7777狠狠狠狠影视
<noframes id="rffjd"><pre id="rffjd"><p id="rffjd"></p></pre>

<pre id="rffjd"><pre id="rffjd"></pre></pre>

<pre id="rffjd"></pre>
<pre id="rffjd"><p id="rffjd"></p></pre>

<pre id="rffjd"></pre>
<noframes id="rffjd"><p id="rffjd"></p>
<p id="rffjd"></p><listing id="rffjd"><pre id="rffjd"></pre></listing>

<p id="rffjd"></p><p id="rffjd"></p>

<p id="rffjd"></p>